- projekty: PIAP -

PIAP project - wizualizacja przemysłowa, 50s animacji 3d.
  • klient: GammaPrime Studio
  • zakres prac: animacja 3d, shading, rendering, postprodukcja
galeria projektu

Animacja wizualizuje sposób działania prototypowych bezzałogowych samolotów ratownictwa chemicznego, przeznaczonych do katastrof ekologicznych w których występuje wyciek dużych ilości ropy do oceanów. Poglądowa zaprezentowana została idea działania systemu.

 


Copyright © 2005-2011 madwands media. All rights reserved.