- projekty: Lębork: system obronny średniowiecznego miasta -

Lębork: System obronny średniowiecznego miasta - animowany film 3d
  • klient: UM Lębork, Muzeum w Lęborku
  • produkcja: madwands media
  • zakres prac: całość realizacji, od scenariusza i storyboardów, przez modelowanie i animację 3d, po końcowy montaż i udźwiękowienie.
» galeria projektu - sekwencje zrekonstruowanego miasta
» galeria projektu - sekwencje prezentacyjne obiektów

W 2010 roku zakończyły się prace przywracające świetność pozostałościom średniowiecznych obwarowań miejskich Lęborka. Równolegle do prac konserwatorskich na szeroką skalę prowadzone były badania archeologiczne, które dostarczyły nam świeżych informacji o początkach i historii miasta.

Na zamówienie UM Lęborka i Muzeum w Lęborku wyprodukowaliśmy 30 minutowy film animowany zbierający wiedzę o pierwszych wiekach miasta.

Na podstawie inwentaryzacji archeologicznej mogliśmy odtworzyć przypuszczalny kształt przedlokacyjnej osady i początków systemu obronnego z połowy XIV wieku. W oparciu o późniejsze zapiski i ryciny uzupełniliśmy szczegóły konstrukcji urbanistycznej Lęborka, a także detale architektoniczne charakterystycznych budowli zabytkowych. Jako że Lębork był typowym krzyżackim miastem warownym, dalszych informacji dostarczyła analiza budowli znajdujących się w innych krzyżackich siedzibach jak Malbork, Gdańsk czy Toruń.

Sumarycznie odtworzyliśmy w postaci fotorealistycznych modeli 3d ponad 30 baszt i wież w ciągu murów obronnych, obiekty założenia zamkowego, ratusz miejski, miejską farę św. Jakuba i ponad 100 działek miejskich. Kolejne sceny filmu obrazują rozwój Lęborka od małej osady, po kwitnące średniowieczne miasto. Ważnym zabytkom architektury ceglanej poświęcone są kolejne rozdziały opowiadające o ich roli w systemie obronnym i przedstawiające detale konstrukcji. Film dostępny w trzech wersjach językowych wyświetlany jest w Muzeum w Lęborku, a pozytywne komentarze zwiedzających pozwalają mówić o sukcesie projektu.

 


Copyright © 2005-2011 madwands media. All rights reserved.